Hur undviker forskningsvärlden nya fall av till exempel Paolo Macchiarini, som efter forskningsfusk opererade in luftstrupar av plast på 8 patienter där 7 sedermera avled. Eller Andrew Wakefield som startade en global anti-vaccinrörelse efter sin – felaktiga – forskningsrapport om att vaccin leder till autism?

Kort sagt – hur kan vi lita på att forskningen vi läser är sann och av god kvalitet? Det ska vi ta reda på i det nittonde avsnittet av universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan. I avsnittet möter du William Bülow, postdoktor i filosofi, och Claudia Bernhard-Oettel, docent i psykologi och chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology.

Till Bakom bokhyllan