Från Vetandets världs hemsida:

Det är inte bara det politiska landskapet som blir mer polariserat. Amerikansk forskning visar nu att också våra uppfattningar om hur världen faktiskt ser ut blir mer polariserade. Det verkar som vi inte har en gemensam syn på fakta om världen, säger filosofen Åsa Wikforss.

Grupptillhörighet och känslor är viktiga för vilken kunskap vi tar till oss eller slår ifrån oss, oavsett vad det finns för belägg för påståendena. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det?


Lyssna på samtalet med Åsa: "Vi blir allt mindre överens om fakta"
20 min, sändes måndag 05 jun kl 12:10