Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
Erik Angner

Erik Angner deltar i en vetenskapslunch om: Hur kan vi skapa en lyckligare värld?

Två filosofer och generalsekreteraren för Effektiv Altruism bidrar med sin forskning för att ge olika svar på frågan: Är det möjligt att skapa en lyckligare värld eller kan vi som bäst hoppas på att minska lidandet, summum malum (det yttersta onda)?

Greg Bognar

Greg Bognar is a Laurance S. Rockefeller Visiting Faculty Fellow 2019-2020

Senior lecturer Greg Bognar will be working on philosophical and normative issues raised by demographic trends at Princeton.

Åsa Wikforss

Kunskapspris till Åsa Wikforss

Stiftelsen ÅForsk tilldelar Åsa Wikforss 2019 års kunskapspris för framstående kunskapsspridning. Tidigare pristagare vid Stockholms universitet är Mårten Schultz (2018) och Per Holmlund (2015).

The Routledge Handbook of the Philosophy and Psychology of Luck

The Routledge Handbook of the Philosophy and Psychology of Luck

This new handbook is edited by our postdoc Robert J. Hartman, together with Ian M. Church.