Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
Greg Bognar

1.6 M SEK to Project on The Moral Demands of Equality in Aging Societies

Greg Bognar's new research project will explore the philosophical implications of population aging, in particular the question how aging societies can maintain equality between different age groups and generations in the face of demographic change.

Åsa Wikforss pressfoto

Program om kunskapsresistens beviljas 50,4 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond

Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Filosofiska institutionen tilldelas 50,4 miljoner kronor för programmet ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”.

Etikprofessorn

Ny bok av Torbjörn Tännsjö: Etikprofessorn

Etikprofessorn tar avstamp i Torbjörn Tännsjös arbete som professor i praktisk filosofi och är den andra delen av hans memoarer.