Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
Sommar på campus

Läs filosofi i sommar

Filosofiska institutionen ger tre kurser i sommar: Argumentationsanalys, Global etik och Inledning till vetenskapsfilosofi. Sista anmälningsdatum är 15 mars.

Photo of Henrik Lagerlund

Filosofiska institutionen välkomnar Henrik Lagerlund

Vi är mycket glada över att ha rekryterat Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi.

Torbjörn Idévärlden

Se Torbjörn Tännsjö i SVT:s Idévärlden

Säsongens tredje avsnitt av Idévärlden (sändes sön 28 jan) behandlar temat "brott och straff". Professor Torbjörn Tännsjö beskriver sin tes om de moraliska grunderna för kriminalpolitik och bestraffningar.

Teaser Photo of Niklas Möller

Filosofiska institutionen välkomnar Niklas Möller

Vi är mycket glada över att ha rekryterat Niklas Möller, lektor i praktisk filosofi.