Skotske David Hume är humanitetens och känslornas stora filosof. Jonas Olson läser en ny bok om upplysningstänkaren som ansåg att vi människor är vänligt sinnade till våra medmänniskor och till samhället i stort.

Läs artikeln:

Jonas Olson: Filosofernas filosof hade en stark känsla för förnuftet