Den syriske arkeologen Khaled al-Asaad spelade en avgörande roll när den antika ruinstaden Palmyra i Syrien fördes upp på UNESCOs lista över världsarv. När ISIS i maj 2015 kontrollerade Palmyra ville gruppen komma åt undangömda antikviteter och utsatte Khaled al-Asaad för tortyr. al-Asaad vägrade röja antikiviteterna och straffades med halshuggning.

Även om situtation i Palmyra var extrem, är frågan om hur bevarandet av kulturarv ska vägas mot andra intressen återkommande. Hur ska kulturarv värderas? Är det rimligt att bygga upp kopior av sönderbombade stadsdelar, såsom gamla stan i Warszawa? Kan det någonsin vara värt att offra männsikoliv för att bevara ett kulturarv?

Filosofen William Bülow är med i ett forskningsprojekt, som undersöker just dessa frågor. William Bülow intervjuas i Axess-TV.