Stefan Buijsman undersöker i sin forskning bland annat hur människor använder matematik i vardagen. Baserat på denna forskning fördjupar han nu vår förståelse av hur barn lär sig matematik och hur de bör lära sig matematik: Vilka är de mest effektiva sätten att få barn att öka sin kunskap inom detta område?

Stefan Buijsman har nyligen medverkat i en längre artikel i tidskriften Research Features där han diskuterar denna fråga.

Läsa hela artikeln (på engelska) här : "How do we learn mathematics?" (22 Aug 2018).