Åsa Burman är författare till boken Bli klar i tid och må bra på vägen: Handbok för doktorander (Natur & Kultur, 2016). I boken presenteras handfasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med både akademisk produktivitet och stresshantering. Genom att kombinera produktivitetstekniker från University of California, Berkeley och näringslivet med stressforskning vill Åsa Burman ge fler doktorander möjlighet att bli klara med sina avhandlingar i tid – och må bra på vägen.​

Här kan du läsa mer om boken