Olle Torpman
Olle Torpman

I oktober samlades drygt 200 socionomer från socialtjänsten runtom i Sverige. Två forskare vid Filosofiska institutionen, Olle Torpman och Åsa Burman, var där och föreläste om etiska dilemman utifrån deras verksamhet. Föredraget ledde till livliga diskussioner även över lunchen och fortsatt samarbete diskuteras.

Åsa Burman
Åsa Burman