Radio

PhD career stories

Hur kunde du som filosof arbeta i näringslivet?

Åsa Burman berättar i podden "PhD career stories" om hur hon som filosof kom att arbeta i näringslivet och vilka kunskaper och erfarenheter från filosofin hon använde sig av där. Och vilka erfarenheter från näringslivet som hon idag har nytta av i akademin.

Om filosofers liv och tankar

Om filosofers liv och tankar

Filosofiska institutionen vid Lunds universitet har skapat podcasten "Filosofers liv och tankar" Filosofers liv och tankar är en podcast som uppmärksammar och diskuterar svenska filosofers forskning och filosofiska utveckling. Podcastens titel är en blinkning till Diogenes Laertios klassiska verk "Om kända filosofers liv och tankar", via vilket vi idag har tillgång till en filosofisk tankeskatt som annars gått förlorad. Du kan lyssna på alla avsnitt via iTunes eller Soundcloud. Du kan lyssna på avsnitt Kathrin Glüer-Pagin och Åsa Wikforss, verksamma vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.