Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
Helen Frowe

Nytt center för etik i krig och fred

Universitetsnytt uppmärksammar idag det nyinrättade Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace.

Forskningsrapporten PF 2014

Uppdaterad forskningsrapport, praktisk filosofi

Filosofiska institutionen på Stockholms universitet är av tradition uppdelad i två ämnen: praktisk och teoretisk filosofi. Forskning i filosofi är utsett till ett ledande forskningsområde på universitetet. Denna rapport ger en överblick av den forskning som pågår i praktisk filosofi.

Rolf Schockpris-logo

Årets Rolf Schockpris till Derek Parfit

Parfit (Oxford, England) tilldelas 2014 års Rolf Schockpris i logik och filosofi ”för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning”

Universitetskansliämbetet logo liten

Högsta betyg till filosofiutbildningar vid SU

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat kandidat- och magisterutbildningar i filosofi vid svenska universitet och högskolor. Samtliga filosofiutbildningar vid Stockholms universitet får det högsta betyget ”Mycket hög kvalitet”.

Peter Pagin - Nyfikenhetens väg

Nyfikenhetens väg

Som student står man inför svåra val. Vad ska man göra med sitt liv? Ska man satsa på en utbildning som leder till trygghet? Eller ska man ta risken att följa sin nyfikenhet? Peter Pagin berättar här om sitt val att studera filosofi.

Moral Error Theory

Ny bok om Moral Error Theory

Jonas Olsons bok Moral Error Theory – History, Critique, Defence, är den första boken helt ägnad åt errorteorier inom metaetik. Boken ges ut av Oxford University Press och publiceras i dagarna.

Sanningen podcast

Ny svensk filosofi-podcast

"Sanningen" är en ny poddsändning där Henrik Ahlenius och Lena Andersson bjuder in gäster och samtalar om filosofi- och samhällsfrågor.