Härmed utlyses studieplatser för studier vid något av våra partnerinstitutioner (se nedan) under HT 2020 inom ramen för studentutbytet Erasmus+.

För att kunna söka en utbytesplats ska du vara eller ha varit aktiv studerande vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Du ska vara registrerad och aktiv vid SU i syfte att ta ut en examen. Du ska vid avresan ha minst ett år av heltidsstudier på högskolenivå (60 hp).

Du kan dock inte söka om du har varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
Skriv din ansökan i ett word-dokument. Nedanstående punkter ska finnas med.  Max två sidor text på svenska eller engelska.

• Personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-post, telefon)
• Vilken tidsperiod för utbytesstudier ansökan avser (heltid under minst 90 dagar)
• En kort presentation av dig själv (inklusive en redogörelse för dina språkkunskaper)
• Motivering till din ansökan
• Preliminärt kursval. De kursval du anger i din ansökan är inte slutgiltiga - kursutbudet är ofta inte helt spikat vid tidpunkten för ansökan - men du bör gå in på
lärosätets hemsida och orientera dig.

Våra partnerinstitutioner är:

Universitetet i Bayreuth (grund/avancerad nivå): Läs mer.

Universitetet i Gent (alla nivåer: grund, avancerad och forskarstudier): Läs mer.

Universitetet i Groningen (alla nivåer): Läs mer.

Humboldt, Berlin (alla nivåer): Läs mer.

Universitetet i Jena (grund/avancerad): Läs mer.

Universitetet i Padua: Läs mer.

Universitetet i Pavia (alla nivåer): Läs mer.

Universitetet i Salzburg (grund/avancerad): Läs mer.

Universitetet i Vilnius (alla nivåer): Läs mer.


Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast 25:e mars 2020 och skickas per e-post till utbyteskoordinator Björn Brunnander: bjorn.brunnander@philosophy.su.se