Ansökan om tillgodoräknande av kurser på basis av tidigare studier, inom eller utom landet, ska riktas till studierektor som fattar beslut i ärendet. Du ansöker i form av ett brev där det tydligt framgår vad du vill tillgodoräkna (delkurs/kurs) och vad du tidigare läst. Till ansökan ska alltid bifogas följande dokument över vad du tidigare läst: kursbeskrivning, litteraturlista och studieintyg.

Ansökan om tillgodoräknande av utbildning GN och AN (165 Kb)

Ansökan skickas till tillgodoraknande@philosophy.su.se