Filosofiska institutionen deltar regelbundet i det Öppet hus som Stockholms universitet anordnar varje läsår. Där möter vi blivande studenter, som antingen kommer på egen hand eller tillsammans med sin gymnasieklass. Ett uppskattat inslag är de miniföreläsningar som vi erbjuder. Genom dessa kan våra forskare och lärare på ett lättillgängligt sätt presentera något av de som de forskar om. Föreläsningarna är kortare och mer 'populära' än man som student vid Filosofiska institutionen kommer att erbjudas, men ger ändå en bra inblick i hur det kan vara att läsa filosofi vid Stockholms universitet.

Vill du komma på öppet hus?

Universitetet håller öppet hus två gånger per år. Är du gymnasielärare i filosofi och vill boka in din klass för ett besök? Kontakta då Kjell Svensson för ytterligare information. e-post

Åsa Wikforss – Vad vet vi egentligen om oss själva?

Professor Åsa Wikforss talar om en viktig fråga inom kunskapsteori – nämligen det att vi tycks ha en särskilt privilegierad kunskap om oss själva. Vi tycks ha en stor mängd kunskaper om oss själva – våra egenskaper, sinnestillstånd, önskningar och trosföreställningar – och det tycks dessutom som att det är väldigt lätt för oss att veta dessa ting om oss själva. Mycket lättare än att veta motsvarande ting om andra. Åsa Wikforss problematiserar dessa frågor och talar också kort om hur man kan göra reda för dessa sakernas tillstånd.

 

 

Jonas Åkerman – Gränsfall och gråzoner.

Fil. Doktor Jonas Åkerman (forskarassistent i teoretisk filosofi) talar om de filosofiska frågor, problem och lösningar som fenomenet vaghet ger upphov till.

 

 

Fler filmer och öppna föreläsningar i filosofi

Besök vårt videoarkiv.