Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik höstterminen 2020

Ansökan

Ansökan görs via antagning.se

Om programmet

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av filosofi och av matematik. Det ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Matematiska institutionen och Institutionen för numerisk analys och datalogi. Det ger dig en solid grund inom den teoretiska filosofin och inom matematiken var för sig, men ger dig också insikter i hur de båda ämnena hänger ihop och befruktar varandra. Å ena sidan väcker matematiken grundläggande frågor som har studerats inom filosofin sedan antiken. Å andra sidan har det visat sig att många klassiska filosofiska problem på ett fruktbart sätt kan studeras med hjälp av matematiska metoder. Dessutom finns det ett ämne som filosofi och matematik gemensamt förvaltar och utvecklar - logik. Logiken utvecklades ursprungligen av filosofer för att lösa filosofiska problem, men är numera ett ämne som även studeras och utvecklas inom matematiken. De kunskaper du får förbereder dig för arbeten som ställer krav på förmåga till analys och abstraktion. Programmet ger även behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Här kan du läsa mer i utbildningsplanen: Utbildningsplan i logik, filosofi och matematik HLFMK (201 Kb)

Programmet omfattar sex terminers studier om sammanlagt 180 högskolepoäng. De första fyra terminerna är programobligatoriska och är jämnt fördelade över filosofi- och matematikämnet. Den femte terminen väljer du inriktning mot filosofi eller mot matematik, och den sjätte terminen skrivs examensarbete inom vald inriktning för kandidatexamen.

Programobligatoriska del (termin 1-4)
Termin 1 Termin 2

Filosofi
Teoretisk filosofi I – logik (30 hp)

Matematik
Matematik I, 30 hp
Termin 3 och 4

Filosofi och matematik

Termin 3
Språkfilosofi, 7,5 hp (filosofi)
Matematikens filosofi, 7,5 hp (filosofi)
Sannolikhetsteori I, 7,5 hp (matematik)
Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp (datalogi)

Termin 4
Metalogik - fullständighet, 7,5 hp (filosofi)
Filosofisk logik, 7,5 hp (filosofi)
Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp (matematik)
Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp (matematik)
 

 

Inriktningsåret (termin 5-6)
Inriktning mot kandidatexamen i teoretisk filosofi Inriktning mot kandidatexamen i matematik
Termin 5 Termin 5 och 6
Valbara kurser, om sammanlagt 30 hp1 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp
En valbar kurs i matematik, 7,5 hp2
Tre valbara kurser om sammanlagt 22,5 hp3
Matematik, självständigt arbete, 15 hp
Termin 6
Teoretisk filosofi kandidatkurs, 30 hp
(Det finns en särskild version av kandidakursen i teoretisk filosofi för studenter på LFM-programmet).
hp - högskolepoäng
1 Här kan man välja kurser från filosofiämnets och från matematikämnets utbud, men även andra kurser inom exempelvis statistik, psykologi eller lingvistik.
2 Väljs från en lista som fastställs av Matematiska institutionen inför varje läsår.
3 Här kan man välja kurser från filosofiämnets och från matematikämnets utbud, men även andra kurser inom exempelvis statistik, psykologi eller lingvistik. En lista med valbara kurser publiceras varje år på denna sida.

 

Första terminen

Första terminen läser du kursen Teoretisk filosofi I - Logik, i en version som till viss del är anpassad för studenterna på detta program. Information om upprop, kursbeskrivning och schema för första terminen hittar du på kurssidan:

Teoretisk filosofi I – Logik

Förberedande kurs i matematik

Programstudenter rekommenderas varmt att läsa Förberedande kurs i matematik (MM1003),  på Matematiska institutionen innan man börjar läsa Matematik I på vårterminen. Förkunskapskrav är Matematik 3 (eller C), men du är varmt välkommen att ta kursen även om du har Matematik 4 (eller D). Den förberedande kursen ger dig de bästa chanserna att lyckas med dina matematikstudier på programmet.

Kursen ges som distanskurs, och har två kurstillfällen som är aktuella för dig som ska gå detta kandidatprogram: som sommarkurs och under hösten.  Se följande länkar:

http://prep.math.su.se/

https://sisu.it.su.se/search/info/MM1003?eventident=48744&semester=20164

Om sommarkursen passar bra så kan du anmäla dig till den senast den 15 maj för att vara garanterad en plats.

Om det passar dig bättre att läsa Förberedande kurs i matematik till hösten, så måste du anmäla dig till den senast den 15 april för att ha platsgaranti.

(Obs! Förberedande kurs i matematik kan inte ingå som del i kandidatexamen tillsammans med Matematik I, dvs. för studenterna på detta program.)

Anmälan till övriga terminer

Anmälan till övriga terminer görs via den centrala antagningen. Varje termin anmäler man sig till nästa termins kurs (eller kurser) via antagning.se.

Alla studenter som är antagna till programmet har platsgaranti på de kurser som ingår i programmet om man söker inom programmet och innan sista ansökningsdag (15 oktober på hösten och 15 april på våren) samt i övrigt följer vad som gäller för antagningsprocessen.

Termin 3 hösten 2020

För dig som skall påbörja ditt andra år på LFM-programmet (alltså er som läst TFI och Matematik I) gäller följande upplägg.

Period 1 (första halvan av höstterminen)

  • Språkfilosofi 7,5 hp (Kurskod: FIPL1G. Anmälningskod: SU-10722)
  • Sannolikhetsteori 1, 7,5 hp (Kurskod MT3001. Anmälningskod: SU-48540)

Period 2 (andra halvan av höstterminen)

  • Matematikens filosofi 7,5 hp (Kurskod FIMF10. Anmälningskod: SU-10743
  • Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp (Kurskod: MM2001. Annmälningskod SU-48497)

Informationsmöte

För studenter som redan läser programmet kommer ett informationsmöte att hållas via videolänk. Länk kommer att läggas här samt skickas ut via e-post.

 

Inriktningsåret ht 2020

Inriktning filosofi:

Du kan fritt välja bland utbudet av kurser i teoretisk filosofi (som inte redan ingått i programmet). Dessa kurser finner du här.  Bland dessa rekommenderas i synnerhet följande kurser:

Period 1
Introduktion till formell semantik 7,5 hp
Kunskapsteori 7,5 hp

Period 2
Medvetandefilosofi 7,5 hp
Språkfilosofi II, 7,5 hp
Fysikens filosofi 7,5 hp

De som väljer filosofinriktningen kan fortfarande välja kurser från matematiska institutionens utbud. För att säkerställa att du får tillräckliga förkunskaper i filosofi för att lyckas med din kandidatuppsats (som du skall skriva under sista terminen) rekommenderas  att maximalt välja 2 kurser i matematik under denna termin.

Inriktning matematik

Om du väljer att inrikta dig mot matematik ska du under termin 5 och 6 läsa

  • MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
  • MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp
  • En valbar kurs i matematik, 7,5 hp
  • Tre valbara kurser om sammanlagt 22,5 hp (se programmets sida, länk ovan)
  • MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp

Den valbara kursen i matematik krävs för att du ska kunna ta ut examen i matematik, och kan väljas från en lista som finns längst ner på sidan Examina och examensarbeten. Tänk på att det självständiga arbetet har MM5010 och MM5011 som behörighetskrav, så det är lämpligast att läsa dem under termin 5.

Du hittar vårt kursutbud på Kurser på grund- och avancerad nivå.

Kontaktperson vid Matematiska institutionen

Har du frågor om inriktning matematik är du välkommen att kontakta vår studievägledare Jennifer Chamberlain (studievagledning@math.su.se).

 

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Studievägledare och programansvarig
Sama Agahi
Rum: D760
sama.agahi@philosophy.su.se
Tel: 08-674 79 85

Studierektor teoretisk filosofi
Mattias Högström
Rum: D786
mattias.hogstrom@philosophy.su.se
Tel: 08-16 33 58