Filosofi och lingvistik (180 hp)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Program
  6. Filosofi och lingvistik (180 hp)

Kandidatprogram i filosofi och lingvistik (180 hp)

Är du intresserad av grundläggande frågor om språk och mening? Funderar du på relationen mellan språk och verklighet? Är du nyfiken på språks sociala betydelse och på hur språk uppstår och utvecklas? Vill du dessutom skärpa din analytiska förmåga och få tekniska och begreppsliga verktyg för att formulera, analysera och lösa problem? Då är du välkommen till kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik.

Om programmet

Kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik är ett program som vänder sig till studenter som är intresserad av språk och av grundläggande filosofiska frågor. Programmet ger dig en stark grund i både teoretisk filosofi och i lingvistik, med kurser i bland annat språkfilosofi, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkets evolution och utveckling, matematiska metoder för språkvetare, pragmatik, programmering för språkvetare och neurolingvistik. Som student på programmet får du inte bara goda ämneskunskaper och teoretiska kunskaper, utan även tekniska kunskaper inom exempelvis programmering, samt de intellektuella och logiska verktyg som krävs för att analysera och värdera teorier och problem.

 

Det finns starka band mellan modern filosofi och lingvistik. Sedan slutet av 1800-talet har språkfilosofi och logik varit centrala discipliner inom analytisk filosofi. Många av den moderna filosofins mest inflytelserika filosofer, så som Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, W. V. O. Quine, Nelson Goodman och David Lewis har funderat på språkets mest grundläggande struktur och förutsättningar samt försökt kasta nytt ljus på gamla filosofiska problem inom metafysik, vetenskapsteori och moralfilosofi genom att studera det språk vi använder för att tala om dessa frågor. Lingvister som Noam Chomsky, Richard Montague, Barbara Partee, Angelika Kratzer och Irene Heim har gjort framsteg som har haft stort inflytande på filosofin. Inom modern filosofi är goda kunskaper inom språk och logik ett ovärderligt verktyg.

 

Programmet omfattar sex terminer och leder till en kandidatexamen i antingen filosofi eller lingvistik. Program hör till ämnet teoretisk filosofi och ges tillsammans med institutionen för lingvistik. Det omfattar tre års heltidsstudier, motsvarande 180 högskolepoäng. Programmet inleds med en gemensam programobligatorisk del om 120 högskolepoäng, mekurser i teoretisk filosofi 60 hp och lingvistik 60 hp. Femte terminen väljer studenten från ett utbud av kurser, för breddning eller fördjupning. Därefter, programmets sista termin, väljer man en specialisering inom något av de båda huvudämnena. Ett större självständigt examensarbete ingår i den sista terminens studier.

 

Första och andra terminen

De första två terminerna läser du Teoretisk filosofi I och II. I Teoretisk filosofi II ingår en kurs i Språkfilosofi och du skriver även en B-uppsats i Språkfilosofi. Här hittar du mer information: 

Teoretiskt filosofi I (30 hp)

Teoretisk filosofi II (30 hp)

 

Tredje och fjärde terminen

Under den tredje och fjärde terminen läser du Lingvistik I och II, med bland annat kurser i världens språk, språkets evolution och utveckling, matematiska metoder för språkvetare (denna kurs läses istället för Talets akustik), och en valbar kurs i exempelvis pragmatik, programmering eller psyko- och neurolingvistik. Här hittar du mer information:

Lingvistik I (30 hp)

Lingvistik II (30 hp)

 

Femte och sjätte terminen (inriktningsår)

Under det sista året inriktar du dig på antingen filosofi eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller datorlingvistik). Under femte terminen väljer du kurser för fördjupning eller breddning i filosofi och lingvistik. Under den sjätte terminen skriver du ditt examensarbete. Kurser som ges i bland annat neurolingvistik, vetenskapsteori, logik i datavetenskap och artificiell intelligens, syntaktisk teori, och semantik.

Observera att du behöver söka dessa kurser via antagning.se.  https://www.antagning.se/se/start

 

 
Vill du veta mer?

Om du har frågor, så är du välkommen att kontakta oss.

Programsamordnare 
Sara Packalén
Rum: D778
sara.packalen@philosophy.su.se 

Studievägledare
Sama Agahi
Rum: D760
sama.agahi@philosophy.su.se
Tel: 08-674 79 85

Studierektor teoretisk filosofi
Mattias Högström
Rum: D786
mattias.hogstrom@philosophy.su.se
Tel: 08-16 33 58

Studierektor lingvistik
Kristina Nilsson Björkenstam 
Rum: C 366
studierektor@ling.su.se
Tel: 08-16 17 61

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Måndag och onsdag, 9.45–12.00 samt 12.45–15.00

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?