Om kursen/About Scientific method and research ethics

Kursen behandlar frågor om den vetenskapliga kunskapens natur och skillnader mellan olika discipliner och vetenskapsområden samt centrala forskningsetiska frågor. (This course in Scientific method and Research ethics is also given in English.)

The course deals with questions concerning the nature of scientific knowledge, with special regard to the humanities and the social sciences, and with ethical questions concerning science and research.

Aktuella kursscheman/Current schedule

Autumn 2019:

English class period 2

Education plan: Education Plan FISRE0 (233 Kb)

Våren 2020:

Svenskt kurstillfälle

Kursplan: Kursplan FIVFE0 (249 Kb)

Närvarokrav/Mandatory attendance

Närvaro på minst 80% av undervisningstillfällena är obligatorisk/Mandatory attendance of 80% applies to all teaching sessions.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning/The course is examined on the basis of a take-home examination.

Kurshemsida/Course website

Vetenskaplighet och forskningsetik

Scientific method and research ethics, second period autumn 2019