Särskilda kurser för andra utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Kurser
  6. Särskilda kurser för andra utbildningar

Särskilda kurser för andra utbildningar

Förutom våra ordinarie kurser och program i filosofi, ger institutionen ett antal kurser som främst riktar sig till studenter som läser andra utbildningar:

Fakultetskurs i vetenskapsteori (7,5 hp)

Kurs i vetenskapsteori för humanistiska fakultetens doktorander. Kursens syfte är både att ge tillfälle att reflektera över sin forskningsverksamheten i ett större vetenskapsteoretiskt perspektiv och att öka medvetenheten om vissa allmänna metodologiska frågor.

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (7,5 hp)

Kursen ingår i förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen vid Stockholms universitet. Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier som introducerar och analyserar begreppen kunskap och vetenskap.

Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp)

Kursen behandlar frågor om den vetenskapliga kunskapens natur och skillnader mellan olika discipliner och vetenskapsområden samt centrala forskningsetiska frågor. (This course in Scientific method and Research ethics is also given in English.)

Kunskap och vetenskap (2,5 hp ingår i kursen Skolan i samhället)

Delkursen ingår i 2 av grundlärar- och ämneslärarprogrammen vid Stockholms universitet. Delkursen består av föreläsningar som ger en första introduktion och analys av begreppen kunskap, vetenskap och objektivitet.

Research ethics for Human Science

Starting 2017, the Human Science Area offers a recurrent course package in research ethics, primarily aimed at PhD students. The package comprises five courses of 1,5 credits each. The courses are hosted by the department of philosophy, but teachers from other subjects will be involved in each course.

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Måndag och onsdag, 9.45–12.00 samt 12.45–15.00

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?