[Kurskod: FI16N1]

Lärare: Niklas Olsson Yaouzis

Kurslitteratur:

  • Tännsjö, Torbjörn: Grundbok i normativ etik
  • Pogge, Thomas and Horton, Keith: Global Ethics – Seminal Essays
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren

Tentamen: Hemuppgifter. Sista inlämningsdag är måndag 9 juli.

Schema Global etik (7,5 hp) sommar 2018

Anmäl dig här.