Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp.

Teoretisk filosofi kandidatkurs hösten 2020

Upprop och introduktion

Torsdag den 29 augusti kl 13.00, D734.

Kursansvarig lärare

Åsa Wikforss

Aktuella kursscheman

Schema Teoretisk filosofi kandidatkurs, hösten 2019

 

Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller monografi, i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och viss hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

Lärare: Sören Häggqvist

Sida: Litteraturseminarium 7,5 hp (Kandidatkurs TF, delkurs 1)

 

Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

Här väljer du fritt från ett urval av 7.5-hp kurser. Höstterminen 2019 kan du i princip välja mellan nio olika kurser. Alla kurserna erbjuds också under Teoretisk filosofi II – givetvis kan du inte välja en kurs som du redan har läst på Teoretisk filosofi II. Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 8-9 veckor. En grupp går under terminens första hälft, dvs. v.36 – v.44, här kallad Period 1, och den andra gruppen av kurser går således under terminens andra hälft, v.45 – v.3, här kallad Period 2. Här är listan på kurser som är aktuella för kandidatstudenter under höstterminen 2019:

Period 1 (190902 - 191101)

Period 2 (191104 – 200116)

Alla dessa kurser har egna kurshemsidor. Klicka på kursens namn så kommer du till dess kurssida, där du får mer information om kursinnehållet.

Närvarokrav

Obs! De flesta av de valbara delkurserna har närvarokrav. Ifall det finns närvarokrav, och hur många procents närvaro som i så fall krävs framgår av respektive kursplan.

Vilken kurs ska du välja?

Eftersom uppsatsskrivandet oftast äger rum under terminens andra hälft rekommenderas du att i första hand välja någon av de tre kurserna som går under period 1: Kunskapsteori, Språkfilosofi I, eller Vetenskapsfilosofi I. Men om alla dessa ingår i din Teoretisk filosofi II så måste du välja en kurs från period 2, och då sikta på att komma igång med uppsatsarbetet mer intensivt under terminens första hälft istället.

Om du är speciellt intresserad av någon av kurserna under Period 2 så kan det också vara ett skäl att lägga upp studierna på det sättet.

 

Delkurs 3: Examensarbete 15 hp

Delkursen består av ett examensarbete i form av en filosofisk uppsats vars inriktning bestäms av handledare eller examinator.

Lärare: Åsa Wikforss

Planering ht 19: Meddelas senare

betygskriterier kandidatuppsats (48 Kb)