Kursbeskrivning

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika texter i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen. Temat för vårens seminarier är filosofisk metod. Vi bestämmer på det första mötet (den 27 januari) vad vi ska inrikta oss på. 

Närvaro på seminarierna är obligatorisk, liksom deltagande i diskussionen. Inför varje tillfälle skriver varje deltagare ett kort referat av den aktuella texten. Referatet mejlas till läraren (dvs Sören: soren.haggqvist@philosophy.su.se) senast kl 18 dagen före seminarietillfället. Varje deltagare presenterar dessutom textunderlaget och inleder diskussionen vid minst ett seminarium.

Uppdatering den 19 mars: Pga av den rådande situationen har rektor beslutat att flytta all undervisning online (s k distansundervisning). Vi kommer att ha resten av terminens möten med hjälp av programmet Zoom, som ni behöver ladda ner och installera. Det är gratis. För att ge er tid att vänja er vid det skjuter vi upp mötet den 23 mars och flyttar alltså fram resten av schemat två veckor.

Examination

Examinationen består i deltagande och presentation enligt ovan. 

 

Schema och litteratur

Information om schema och litteratur läggs upp nedan, och uppdateras efterhand. (Schemat är preliminärt, så håll utkik här efter ev. ändringar!)

Tid: kl 10-12

Lokal:D700. (Från och med 23 mars på Zoom!) 

Datum Text
27/1 Inledande möte
10/2 Cummins, "Reflection on Reflective Equilibrium". Torkel inleder.
24/2 Weinberg, "How to Challenge Intuitions Empirically Without Risking Skepticism". Hadi inleder.
9/3 Nagel, "Intutions and Experiments: A Defence of the Case Method in Epistemology". Philip och Jesper inleder.
23/3 Inställt.
6/4 Deutsch, "Intuitions, Counter-Examples, and Experimental Philosophy". Patrick inleder.
20/4 Nado, "Why Intuitions?". Hanna Z och Olof G inleder.
4/5

Fischer & Engelhardt, "Intuitions' Linguistic Sources: Stereotypes, Intuitions, and Illusions". Nikita och Olof L inleder.

18/5 Williamson, "Philosophical Expertise and the Burden of Proof". Hanna S och Leo inleder.

 

Inför seminarierna

 

För alla

Till varje gång vill jag ha ett kort skriftligt referat av texten från varje deltagare – det räcker med en sida och får inte vara längre än två. Ta upp följande punkter:

1.   Vad handlar texten om? Försök att formulera den fråga som behandlas så kort och tydligt som möjligt.

2.   Vilken är huvudtesen?

3.   Vilket eller vilka är de viktigaste argumenten för huvudtesen?

 

För inledare

Ovanstående punkter är huvudsaken även för inledaren, som naturligtvis skall vara beredd att behandla dem lite utförligare. Tänk dessutom på följande: Vad är du själv mest intresserad av att diskutera i uppsatsen?