(Obs! Denna kurs ingår inte i vårt utbud av kurser man kan söka som självständiga kurser. Det är en valbar delkurs på Teoretisk filosofi II.)

Medieval Philosophy

Undervisningsspråk vårterminen 2020: English

Aktuellt kursschema

Schema Tema våren 2020

Lärare: Henrik Lagerlund

Kurslitteratur:

Examination:

Detaljerad kursbeskrivning: