Heltidskurser

 • Praktisk filosofi I – heltid dag, 30 hp
 • Praktisk filosofi I – filosofi, ekonomi och politik, 30 hp
 • Praktisk filosofi II, 30 hp
 • Praktisk filosofi, kandidatkurs, 30 hp
 • Teoretisk filosofi I, 30 hp
 • Teoretisk filosofi II, 30 hp
 • Teoretisk filosofi, kandidatkurs, 30 hp

Deltidskurser med studier på dagtid

 • Argumentation, 15 hp
 • Estetik, 15 hp
 • Logik, 15 hp
 • Metalogik, 15 hp
 • Politisk filosofi I, 7,5 hp
 • Politisk filosofi II, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori I, 15 hp

Deltidskurser med studier på kvällstid

 • Praktisk filosofi I, deltid kväll, 30 hp
 • Medicinsk etik, 15 hp
 • Etik, 7,5 hp
 • Filosofins historia, 15 hp

Kandidatprogram

Vi erbjuder även flera treåriga kandidatprogram.