Denna kurs bygger vidare på kursen Språkfilosofi I, 7.5 hp. Teman som presenteras på Språkfilosofi I fördjupas, och språkfilosofiska problem, teman och teorier som inte fick plats på Språkfilosofi I introduceras och diskuteras. Efter att ha följt denna kurs har du goda förutsättningar att ta del av den mest centrala samtida språkfilosofiska forskningen. Föreläsningarna på kursen handlar om kvantifikation, syntaktisk teori, semantiska paradoxer och sanningspredikatet, konversation och diskurs, språkpragmatik, språklig vaghet, övertygelsetillskrivningar och deras sanningsvillkor, samt regelföljandeproblemet. Varje kurstillfälle inrymmer också ett fördjupningsområde som upptar 2-4 föreläsningar, och som varierar från termin till termin.

Förkunskapskrav: 
Språkfilosofi I, 7.5 hp, (FIPL1G), eller Språkfilosofi, 7.5 hp (FISP1G), eller motsvarande kurs från annat lärosäte.

 

Språkfilosofi II höstterminen 2020

 

Kursplan: Språkfilosofi II, 7.5 hp, FIPL2G (182 Kb)

Annan viktig information:

  • Kursen ges både som fristående 7.5 hp-kurs och som valbar delkurs inom Teoretisk filosofi II, 30 hp, och Teoretisk filosofi – kandidatkurs, 30 hp.

Undervisningsspråk: engelska

Aktuellt kursschema:

Schema Språkfilosofi II våren 2020

Lärare: Anders Schoubye

Kurslitteratur:

  • Lycan, William C, The Philosohy of Language, (Routledge, 2018) (Finns häftad och som e-bok.)
  • Martinich, A.P; Sosa, David (eds.), The Philosophy of Language, Oxford UP, 2013.

För detaljerad kursbeskrivning med läsanvisningar: se kursens Athenasida (upprättas senast en vecka före kursen börjar)

Examination: Hemtenta.

Närvarokrav: Närvaro på minst 70% av lektionstillfällena är obligatorisk.