[Kurskod: FIFM1G]

Kursen behandlar ett urval viktiga matematiska verktyg, teorier och begreppsbildningar som är användbara för studier både i filosofi och vetenskap i allmänhet. Studenter som i sina yrken kommer att syssla med abstrakt modellering har också stor nytta av kursinnehållet.
 Kursen ger grundläggande förtrogenhet med: läran om mängder, relationer och funktioner, matematisk induktion och talteori, 
kombinatorik,
 grafteori, formella språk och formell grammatik, samt klassisk diskret sannolikhetslära.

Kursen ges endast på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft.

Aktuellt kursschema
Schema, hösten 2017

Lärare: Karl Nygren

Kurslitteratur: Kursbeskrivning formella metoder HT17 (71 Kb)

Examination: Salskrivning

Kursplan:  Utbildningsplan för kurs FIFM1G - 39532 (178 Kb)