[Kurskod: FIMF1G]

Kursen behandlar problem och teoribildningar inom den samtida matematikfilosofin. En översikt över matematikfilosofins huvudsakliga metafysiska, semantiska och epistemologiska frågor ges, såväl som över de mest tongivande teorier och lösningsförslag som dessa frågor och problem givit upphov till. Viss tid ägnas åt

en historisk genomgång av ämnets utveckling från antiken fram till modern tid, men fokus ligger på de problem och teorier som dominerat matematikfilosofin sedan slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Bland de teorier som presenteras märks särskilt platonism, logicism, formalism, intuitionism samt strukturalism.

Förkunskapskrav:

Teoretisk filosofi I 30 hp, eller motsvarande kurs från annat lärosäte.

Ges endast på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft.

Aktuellt kursschema

Schema för Matematikens filosofi, hösten 2017

Lärare: Sama Agahi, Stefan Buijsman and Sebastian Enqvist

Kurslitteratur: 

  • Stewart Shapiro, Thinking about Mathematics: The Philosoph of Mathematics, OUP, 2000

Examination: Salskrivning

Kursplan:  Utbildningsplan för kurs FIMF1G - 38972 (169 Kb)

Ytteligare information och detaljerad plan för kursen finns på kursens Mondo-sida.