[Kurskod: FILOG2]

Denna kurs fördjupar bekantskapen med begreppet logisk följd inom ramen för predikatlogikens språk. Två sätt att definiera logisk följd, i termer av begreppen sanning respektive formell härledbarhet, presenteras i detalj och diskuteras. Några olika härledningssystem presenteras. Kursen avslutas med en diskussion av logiska system som går utöver första ordningens predikatlogik, i första hand intuitionistisk logik och modallogik).

Kursen är en fortsättning på Introduktion till logik (7,5 hp) och förutsätter denna kurs, eller motsvarande. Kursen ges endast på hösten.

Aktuella kursscheman:

Schema Logisk följd hösten 2018

Lärare:

Eric Johannesson

Kursbeskrivning:

En detaljerad beskrivning av kursens innehåll, examinationsform, och undervisningens uppläggning under höstterminen 2018 finns här:

  • Meddelas senare

Kurslitteratur:

  • Bostock, David, Intermediate logic (Clarendon Press 1997).

  • Kompletterande text om högst 150 sidor.