Litteraturkurser

Litteraturkurser

Varje termin ger institutionen ett antal litteraturkurser som alla ger fördjupad kännedom om något aktuellt forskningsområde. Innehållet i dessa kurser varierar över terminerna. Dessa kurser riktar sig i första hand till studenter på avancerad nivå och väljs i samråd med studierektorn i praktisk filosofi respektive teoretisk filosofi. I vissa fall kan även studenter på lägre nivåer följa en avancerad litteraturkurs, men måste då först ha diskuterat detta med ansvarig studierektor.

Förutom våra lokala kurser finns ett antal kurser inom det nationella samarbetsprogrammet i filosofi, som erbjuder studenter att läsa kurser på avancerad nivå som ges vid utvalda lärosäten men räkna in dem i filosofiutbildningen vid SU.

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?