[Kurskod: FI40N1]

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Innehållet i delkurserna skiftar mellan terminerna. De två första delkurserna är obligatoriska. De två övriga delkurserna väljs i samråd med studierektorn utifrån institutionens samlade kursutbud på avancerad nivå samt utbudet av nationella kurser.

Upprop och introduktion

Tisdag 21 januari kl. 15.00 i sal D255

Aktuella kursscheman

Se respektive delkurs.

 

Litteraturkurs 1: Välfärd 7,5 hp

Denna delkurs innehåller ett fördjupat och noggrant studium av ytterligare ett centralt problemområde inom praktisk filosofi. Problemområdet varierar över terminerna och väljs av läraren utifrån hans eller hennes särskilda forskningsområde. Denna termin behandlas dels vissa grundläggande frågor rörande välfärdens natur och dels några inflytelserika substantiella teorier om vari välfärd mer specifikt består. Kursen har formen av ett seminarium och varje student förväntas delta aktivt i diskussioner och presentationer av texter.
Lärare: Frans Svensson
Kurslitteratur: Sumner, W: Welfare, Happiness, and Ethics (Oxford University Press 1966) samt kompletterande litteratur i urval av läraren.
Kurshemsida: Välfärd 7,5hp

 

Litteraturkurs 2: Gibbard: Meaning and Normativity 7,5hp

Expressivists about normative language analyse the meaning of normative sentences in terms of the kinds of mental states they conventionally express. But some philosophers think the concept of meaning is itself normative. In his latest book, Allan Gibbard applies an expressivist framework to issues relating to the normativity of meaning and content. 

This course will be in the form of a reading group, and will meet on Wednesdays 13:00 - 15:00 in D700 from 22nd of January to the 9th of April.

Lärare: Daan Evers
Kurslitteratur: Allan Gibbard, Meaning and Normativity, Oxford University Press.
Kurshemsida: Reading group on Allan Gibbard: Meaning and Normativity 7,5hp

 

Litteraturkurs 3: Valfri kurs 7,5hp

Denna delkurs väljs i samråd med studierektorn utifrån institutionens samlade litteraturkurser samt utbudet av nationella kurser.

 

Litteraturkurs 4: Valfri kurs 7,5hp

Denna delkurs väljs i samråd med studierektorn utifrån institutionens samlade litteraturkurser samt utbudet av nationella kurser.