Det finns fortfarande lediga platser på utbildningar vid den Filosofiska institutionen. Sök snarast bland kurserna nedan!

Filosofisk logik

Kunskapsteori

Logik I

Medicinsk etik

Medvetandefilosofi

Metalogik I

Metalogik II

Praktisk filosofi I

Praktisk filosofi II

Praktisk filosofi -kandidatkurs

Språkfilosofi I

Språkfilosofi II

Teoretisk filosofi I

Teoretisk filosofi II

Teoretisk filosofi - kandidatkurs

Vetenskaplighet och forskningsetik

Vetenskapsfilosofi I

Vetenskapsfilosofi II