Som en följd av Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv har Filosofiska institutionen gått över till distansutbildning. All examination sker genom hemskrivningar. Dessa riktlinjer gäller tills vidare. För mer information: Studera, undervisa och arbeta på distans