Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Senaste inom samverkan

  • Ny bok av Åsa Wikforss: Därför demokrati 2021-04-15 I Därför demokrati reder Åsa Wikforss ut kunskapens roll i demokratin och förklarar varför och på vilka sätt hoten mot kunskapen också utgör ett hot mot demokratin.
  • Mattias Karlsson som utbildningsminister 2021-04-15 Hur skulle forskning och högre utbildning kunna utvecklas i Sverige om SD får ett avgörande inflytande?
  • Ny bok om matens filosofi 2021-04-13 Henrik Lagerlund publicerar Matens filosofi–Hur du blir en filosofisk foodie.
  • Filosofisk podcast 2021-03-04 Filosofisk tidskrift lanserar härmed Filosofisk podcast, en filosofipodd kopplad till tidskriften som leds av Stina Björkholm, Olle Risberg och Nils Sylvan.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.