Läs mer om denna utmärkta podcast-serie på hemsidan för Filosofers liv och tankar

Avsnitt 8: Anandi Hattiangadi – On Normativity of meaning and some scentific realism  (23 november 2017)

Anandi Hattiangadi, professor i filosofi vid Stockholms universitet, växer upp i Toronto i en familj med flera filosofer. Hon är själv övertygad om att inte bli filosof, trots detta ramlar hon på filosofin via naturvetenskapen och hamnar så småningom i Uppsala via Oxford och Cambridge. Under doktorandtiden handleds hon bland annat av Ian Hacking och Peter Lipton. Vi får veta mer om Davidsons Swampman och Chalmers Zombies.
Observera att avsnittet är på engelska.

Avsnitt 4: Åsa Wikforss (9 maj 2017)

Ett personligt porträtt av professor Åsa Wikforss som bland annat berör områden som faktaresistens, Wittgenstein och språkfilosofi. 

Avsnitt 3: Kathrin Glüer-Pagin (25 april 2017)

Vad menar man när man talar om övertygelser i en filosofisk kontext och vad är radikal tolkning och vad har det att göra med Donald Davidsson? Detta och mer i senaste avsnittet av Om Filosofers liv och tankar som gästas av Kathrin Glüer-Pagin, professor i Teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. 
Observera att avsnittet är på engelska.

 

Ovan har vi listat de avsnitt där forskare från Stockholms universitet deltar. För att se alla avsnitt, gå till poddens hemsida eller SoundCloud.