Läs debattartikel av Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Rebecca Stern och Folke Tersman i Svenska Dagbladet den 9 april.