Under höstterminen 2020 kommer all undervisning och examination genomföras online. På de flesta kurser erbjuder vi också möjlighet att delta i vissa undervisningsmoment på Campus. På grund av faran med smittspridning kommer fysisk undervisning inte att erbjudas alla studenter samtidigt. För att alla studenter ska kunna delta i undervisningen på ett riskfritt sätt, är fysisk närvaro på Campus inte obligatorisk.

Om Folkhälsomyndigheten och Stockholms universitet ändrar sina riktlinjer och ställer in campusundervisning, följer vi givetvis dessa rekommendationer.

För mer specifik information om undervisning för respektive kurs hänvisar vi till kursens hemsida.