Handläggningsordning vid trakasserier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Om oss
  5. Styrdokument
  6. Handläggningsordning vid trakasserier

Handläggningsordning vid trakasserier

Filosofiska institutionen ser allvarligt på trakasserier och diskriminering, oavsett vem som drabbas. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning , funktionsnedsättning eller ålder.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Sommar foto

Besöksadress
Filosofiska institutionen
Universitetsvägen 10 D,
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
SE - 106 91, Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
ref 102
Box 50741
202 70 Malmö

Sociala medier: @filosofiska

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.