Helen Frowe är forskare vid Institute for Ethics, Law and Armed Conflict vid Oxford University. Helene ska undersöka hur olika personer uppfattar nationers rätt att bedriva krig, som i Afghanistan och Irak, samt hur individer kan ställas till svars för handlingar som de begår under krigstid.