FD Jonas Olson
FD Jonas Olson

"En nyligen inledd kontrovers": Rationalism och sentimentalism i 1700-talets metaetik

Projektbeskrivning: Hur kan vi avgöra vad som är moraliskt rätt och fel? Detta är en av de mest centrala frågorna inom metaetiken, den disciplin som studerar moralens och moralomdömens natur. En historiskt viktig skiljelinje är den mellan rationalistiska och sentimentalistiska teorier. Enligt rationalisterna har moralomdömen sin grund i förnuftet. Det finns nödvändiga moraliska sanningar som vi kan inse genom a priori reflektion. Enligt sentimentalisterna har moralomdömen sin grund i våra känslor och förnuftet spelar en underordnad roll. Moraliska sanningar bestäms av våra känslor och inses inte genom förnuftet. Denna debatt spirade bland brittiska filosofer på 1700-talet. David Hume beskrev den 1751 som "en nyligen startad kontrovers".

Detta projekt fokuserar på tre rationalister – John Balguy, Richard Price och Thomas Reid – och tre sentimentalister – Francis Hutcheson, David Hume och Adam Smith. Kontroversen mellan rationalister och sentimentalister har sedermera delvis överskuggats av andra relaterade debatter inom metaetiken men har på sistone fått förnyad aktualitet.

Projektet syftar till att studera 1700-talets dialektiska meningsutbyte; att granska hållbarheten i rationalisternas och sentimentalisternas argument och undersöka i vad mån de kan bidra till den samtida metaetiken; samt att undersöka huruvida den samtida metaetiken kan bidra till att öka förståelsen av den historiska debatten. På så sätt kommer projektet att bidra både till den filosofihistoriska och den metaetiska forskningen.

Uppgifterna och projektbeskrivningen hämtade från Riskbankens Jubileumsfonds hemsida: anslag.rj.se/sv/anslag/46046

Detta projekt har även tilldelats anslag från Vetenskapsrådet: Vetenskapsrådet ger anslag till 3 nya forskningsprojekt