Trots att vetenskapen är enig om miljöproblemen är världen oenig om hur de ska lösas. Vad beror det på? Jag tror att det bland annat beror på att vi har olika grundsyn i moralfrågor (inte minst om vad som har värde). Vetenskapen ger oss verktyg för att nå våra mål, men inga svar på vilka målen är. Etiken gör det däremot. Miljöetiken är den gren av etiken där de moraliska frågorna kring miljöproblemen studeras i detalj. Det är också vad jag gör i min forskning.

Läs mer

Välkomna till forskardagarna 2017!