Universitetsnytt har träffat Helen Frowe som är föreståndare för centret och hon berättar i artikeln kort om centrets roll, om vilken forskningen som kommer bedrivas i anknytning till centret, och lite kort om de närmast kommande aktiviteterna.

Läs hela artikeln: "Nytt center för etik i krig och fred"

Läs mer om centret: Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace