Foto av Niklas Möller
Foto av Niklas Möller

Niklas Möller var tidigare lektor i filosofi vid KTH. Hans forskning inriktar sig på moralfilosofi, politisk filosofi samt frågor kring risk och beslut.

Under våren kommer Niklas undervisa på kurserna: Kunskap och vetenskap samt Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik.