Filosofiska institutionen har anställt Anders Schoubye som lektor i teoretisk filosofi, med huvudsaklig inriktning mot språkfilosofi, från och med 1 september 2019. Anders kommer närmast från School of Philosophy, Psychology and Language Sciences vid University of Edinburgh. Mer information om Anders kan du hitta på hans personliga hemsida: 

schoubye.org