Foto av Gustaf Arrhenius
Foto av Gustaf Arrhenius
Foto av Krister Bykvist
Foto av Krister Bykvist

Projektet kommer att ligga vid Institutet för Framtidsstudier (IF), och ledas av Gustaf Arrhenius (VD på IF, professor på Filosofiska institutionen). I ledningsgruppen ingår även Krister Bykvist (forskningsledare på IF, professor på Filosofiska institutionen).

Läs mer