Mer information om respektive tjänster hittar du här: 

Lektorat i språkfilosofi

Lektorat i vetenskapsteori/kunskapsteori

Lektorat i logik