Postdoktorn kommer att arbeta vid Stockholm Centre of Ethics of War and Peace, ett forskningscentrum finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Centret leds av professor Helen Frowe och har som målsättning att producera högkvalitativ forskning rörande krigets och fredens etik och att odla internationella samarbeten med akademiker, beslutsfattare och militär som även förbättra den allmänna professionella debatten om krigets och fredens etik.

Läs mer här