Prefekt

FD, universitetslektor Björn Eriksson,
bjorn.eriksson@philosophy.su.se

Ställföreträdande prefekt

FD, docent Mikael Janvid,
mikael.janvid@philosophy.su.se

Studierektor praktisk filosofi

FD Åsa Burman, tel. 16 26 18
asa.burman@philosophy.su.se

Studierektor lärarutbildning

Mikael Janvid, tel 16 79 80

mikael.janvid@philosophy.su.se

Studierektor teoretisk filosofi

Mattias Högström, tel. 16 33 58
mattias.hogstrom@philosophy.su.se

Studievägledare praktisk filosofi

Sama Agahi, tel. 08-674 79 85,
sama.agahi@philosophy.su.se

Studievägledare teoretisk filosofi

Sama Agahi, tel. 08-674 79 85,
sama.agahi@philosophy.su.se

Jämställdhetsansvarig

Åsa Wikforss, tel. 16 21 07
asa.wikforss@philosophy.su.se

Sukat-ansvarig

Emma Runestig, tel. 16 28 14
emma.runestig@philosophy.su.se

Telekontaktansvarig

Emma Runestig, tel. 16 28 14
emma.runestig@philosophy.su.se

Ekonomihandläggare

Susanne Forssell, tel. 16  40 61
susanne.forssell@philosophy.su.se

Massmedia

Sök information via huvudingångarna ovan: Utbildning, Forskning, Publikationer. Våra medarbetare hittar du via länken "Personal" till vänster, eller via universitetets personalkatalog.

Du kan också kontakta informatör Emma Runestig.

Universitetets pressida med mediatjänster finner du här.

Institutionsstyrelsens ledamöter

Institutionens styrelse består av lärare, forskare och studenter på grund- och forskarnivå. Även den administrativa personalen finns representerad.

Lärare och administrativ personal

Björn Eriksson
Mikael Janvid
Erik Angner
Katharina Berndt Rasmussen
Gunnar Björnsson
Krister Bykvist
Richard Dawid
Kathrin Glüer-Pagin
Sören Häggqvist
Henrik Lagerlund

Suppleanter

Sebastian Enqvist
Niklas Möller
Jonas Olson
Åsa Wikforss

TA

Åsa Burman
Emma Runestig

Suppleanter

Mattias Högström (suppleant för Åsa Burman)
Susanne Forssell (suppleant för Emma Runestig)

Studentrepresentanter

(väljs av studenterna i studentrådet)

Ordinarie, från praktisk filosofi: Conrad Samuelsson
Ordinarie, från teoretisk filosofi: Gustav Alexandrie
Suppleant, från praktisk filosofi: Malcolm Jensen
Suppleant, från teoretisk filosofi: Anton Gumaelius

Doktorandrepresentanter

(väljs av doktorandrådet)

Daniel Ramöller (ordinarie)
Lisa Hecht (ordinarie)
Amanda Thorell (suppleant)
Nils Säfström (suppleant)