Abstract

During the past three years, we have implemented a new approach with the purpose of increasing the quality of the bachelor’s thesis in practical philosophy and the share of students who complete their thesis. This approach consists of three things: A course-like structure focused on philosophical skills and general skills (such as project management and literature searches); group-supervision combined with individual supervision, and a peer-review-like process by the examinator at the final seminar.
 
At this first pedagogical seminar, we share our approach and the results. We also open up for a discussion about this and other approaches that might increase the quality of the bachelor’s thesis and the share of students who complete their thesis. The teachers involved are: Gunnar Björnsson, Åsa Burman and Björn Eriksson.

 

Allmänt om pedagogiska seminariet

Sammankallare 2019: Eric Johannesson och Sara Packalén (pedagogiska ambassadörer för CeUL 2019)

Tid och plats: Första måndagen i månaden 15.00-16.00, D700

Idé: Pedagogiska seminariet är ett månatligt seminarium där lärarkollegiet kan mötas och diskutera den pedagogiska verksamheten på institutionen. Syftet är att öka kunskapsutbytet inom lärarkollegiet på institutionen, och därmed förbättra vår undervisning.

Format: En eller flera av våra lärare håller en kort presentation (20-30 minuter) av exempelvis ett framgångsrikt arbetssätt man använder sig av i sin undervisning, intressant pedagogisk forskning som man har tagit del av, ett problem som man har uppmärksammat i sin undervisning och som man vill få input på, etc. Presentationen följs av Q&A/diskussion.