Filosofidagarna år 2017 ordnas av Filosofiska Institutionen vid Uppsala Universitet den 25–27 augusti. Vi startar kl. 13.00 den 25 och slutar omkring kl. 16.00 den 27.

Filosofidagarna börjar med 2017 års Theoria-föreläsning, som ges av John Broome, Oxford.

Konferensspråk: svenska och engelska.

För detaljerad information se http://www.filosofi.uu.se/filosofidagarna2017