Emeriti

Emeriti

Torbjörn Tännsjö

Tännsjö, Torbjörn

FD, professor (PF), tel. 16 33 45, Torbjorn.Tannsjo@philosophy.su.se
Normativ etik, tillämpad etik, metaetik, politisk filosofi

needham

Needham, Paul

FD, professor (TF), tel. 16 33 61, paul.needham@philosophy.su.se
Vetenskapsfilosofi, metafysik, logik, kunskapsteori och språkfilosofi

foto på Lars Bergström

Bergström, Lars

Professor emeritus (PF), tel. 16 42 09, lars.bergstrom@philosophy.su.se
Moralfilosofi, värdeteori, vetenskapsteori och W.V. Quine's filosofi

Bild på Lars O Ericsson

Ericsson, Lars O

FD, docent (PF), tel. 16 21 07, lars.o.ericsson@philosophy.su.se
Docent i praktisk filosofi, författare, konstkritiker och konstskribent.

Hans Mathlein

Mathlein, Hans

FK, universitetsadjunkt (PF), hans.mathlein@philosophy.su.se
Huvudintressen: Antik och modern pyrrhonism.

Per-Erik Malmnäs

Malmnäs, Per-Erik

FD, professor emeritus (TF) tel. 16 28 14, per-erik.malmnas@philosophy.su.se
Huvudområden sannolikhetsteorins grundvalar och beslutsteori.

Dugald Murdoch

Murdoch, Dugald

D. Phil., professor emeritus (TF), dugald.murdoch@philosophy.su.se
Murdoch har undervisat i bland annat vetenskapsteori, epistemologi, och filosofins historia (grekisk och modern).

teaser image empty

Pontara, Giuliano

Docent (PF), Giuliano.Pontara@philosophy.su.se

Dag Prawitz

Prawitz, Dag

FD, professor emeritus (TF), dag.prawitz@philosophy.su.se
Logik, logikens och matematikens filosofi samt språkfilosofi

Ragnar Ohlsson

Ohlsson, Ragnar

FD, professor emeritus (PF), tel. 16 20 27 ragnar.ohlsson@philosophy.su.se
Normativ etik, den praktiska filosofins historia och politisk filosofi.

Foto på Kjell Svensson

Svensson, Kjell

Universitetsadjunkt, kjell.svensson@philosophy.su.se
Socialfilosofi och politisk filosofi

Hans-Jörgen Ulfstedt

Ulfstedt, Hans-Jörgen

FD, universitetslektor, (TF), hans-jorgen.ulfstedt@philosophy.su.se
Nuvarande forskarverksamhet har som främsta mål att göra begreppen verklighet och omdöme (försanthållande) begripliga.

Kontakt

Sommar foto

Besöksadress
Filosofiska institutionen
Universitetsvägen 10 D,
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
SE - 106 91, Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
ref 102
Box 50741
202 70 Malmö

Sociala medier: @filosofiska