henrik.ahlenius@philosophy.su.se

Psykologins och biologins filosofi, normativ etik, vetenskap och filosofi

Henrik Ahlenius arbetar på en avhandling om relevansen för moralfilosofin av forskningsrön från områden som psykologi, neurovetenskap och evolutionsteori.

The philosophy of biology and psychology; normative ethics; science and philosophy

Henrik Ahlenius is working on a thesis examining the relevance for moral philosophy of research in fields such as psychology, neuroscience, and evolutionary theory.