FD, (TF)
daniel.ronnedal@philosophy.su.se

 
Foto av Daniel Rönnedal
Foto av Daniel Rönnedal
 

Forskningsområden

Logik, modallogik, tidslogik, deontisk logik och angränsande ämnen.

Akademisk bakgrund

Daniel har studerat teoretisk och praktisk filosofi, logik,
vetenskapsteori, politisk filosofi, psykologi och socialpsykologi vid Stockholms och Uppsala universitet. Han har tagit en kandidatexamen med praktisk och teoretisk filosofi som huvudämnen, ett par magisterexamina med praktisk respektive teoretisk filosofi som huvudämnen, och en doktorsexamen
i teoretisk filosofi, alla vid Stockholms universitet.

Publikationer i urval (Selection)

Logiska Övningar i Vetenskapsfilosofi. 2022.

The Paradox of Infallibility. Argumenta. Forthcoming.

Quantified Temporal Alethic Boulesic Doxastic Logic. Logica Universalis. 15 (1), pp. 1–65. 2021.

The aporia of future directed beliefs. Acta Analytica. 36 (2), pp. 249–261. 2021.

The highest good and the relation between virtue and happiness: A Kantian approach. Symposion. 8, 2, 2021, pp. 187–210.

Perfect Happiness. Symposion. 8, 1, 2021, pp. 89–116.

Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi”. 2021. Kan beställas via Amazon.

Logiska Övningar i Metaetik. 2021. Kan beställas via Amazon.

Logiska Övningar i Normativ Etik. 2021. Kan beställas via Amazon.

Logiska Övningar i Politisk Filosofi & Rättsfilosofi. 2021. Kan beställas via Amazon.

Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi”. 2021. Kan beställas via Amazon.

Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi. 2020. Kan beställas via Amazon.

The Good: An Investigation into the Relationships Among the Concepts of The Good, The Highest Good, Goodness, Final Goodness and Non-instrumental Goodness. Synthesis Philosophica. 69 (1) 2020, pp. 235–252.

The Moral Law and The Good in Temporal Modal Deontic Logic with Propositional Quantifiers. Australasian Journal of Logic. (17:1) 2020, Article no. 2, pp. 22–69.

Boulesic logic, Deontic Logic and the Structure of a Perfectly Rational Will. Organon F 27 (2) 2020, 187–262.

The aporia of omniscience. Logos & Episteme. XI, 2 (2020): 209–227.

Contrary-to-duty obligations and the contrary-to-duty (obligation) paradox. Internet Encyclopedia of Philosophy. Submitted: 2017-10-23. [Forthcoming].

Quantified Temporal Alethic Boulesic Deontic Logic. Filosofiska Notiser, Årgång 6, Nr 1, 2019, pp. 209–269.

Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi. 2019. Kan beställas via Amazon.

Contrary-to-duty paradoxes and counterfactual deontic logic. Philosophia, 47 (4), 2019, pp. 1247–1282.

Semantic tableau versions of some normal modal systems with propositional quantifiers. Organon F, 26 (3), 2019, pp. 505–536.

Boulesic-Doxastic Logic. Australasian Journal of Logic, 16:3, 2019, pp. 83–132.

The aporia of perfection. Filozofia 73, No 9, 2018, pp. 707–716.

Doxastic logic: A new approach. Journal of applied non-classical logics, Volume 28, Issue 4, 2018, pp. 313–347.

Temporal Alethic Dyadic Deontic Logic and the Contrary-to-Duty Obligation Paradox. Logic and Logical Philosophy, Volume 27, No 1, 2018, pp. 3–52.

Quantified Counterfactual Temporal Alethic-Deontic Logic. South American Journal of Logic, Vol. 3, n. 1, 2017, pp. 145–172.

Transgressions are equal, and right actions are equal: Some philosophical reflections on paradox III in Cicero's Paradoxa Stoicorum. Philosophia, 45(1), 2017, pp. 317–334.

Den Gyllene Regeln och Farmarnas Dilemma. Tidskrift för Politisk Filosofi, Årgång 21, Nr 2, 2017, 15–32.

Värderelationer i Dyadisk Deontisk Logik. Filosofiska Notiser, Årgång 4, Nr. 1, Januari 2017, 3–23.

Värderelationer och Monadiska Normer i Dyadisk Deontisk Logik. Filosofiska Notiser, Årgång 4, Nr. 1, Januari 2017, 25–57.

Counterfactuals in Temporal Alethic-Deontic Logic. South American Journal of Logic, Vol. 2, n. 1, 2016, pp. 57–81.

Den Gyllene Regeln och Substitutionsfunktioner. Filosofiska Notiser, Årgång 3, Nr. 2, Augusti 2016, 53–80.

Den Gyllene Regeln och Intra- och Interpersonella Viljekonflikter. Filosofiska Notiser, Årgång 3, Nr. 2, Augusti 2016, 81–106.

Den Gyllene Regeln och Egoismen. Filosofiska Notiser, Årgång 3, Nr. 2, Augusti 2016, 107–119.

Satslogiken, Sanningsfunktioner och Semantiska Tablåer. Filosofiska Notiser, Årgång 3, Nr. 1, April 2016, 51–98.

Konsistens, Inkonsistens och Strikt Implikation i Aletisk-Deontisk Logik. Filosofiska Notiser, Årgång 3, Nr. 1, April 2016, 99–129.

The Ideal Observer Theory and Motivational Internalism. Kriterion – Journal of Philosophy, vol. 29, nr.1, 2015, pp. 77–95.

The Golden Rule and The Platinum Rule. The Journal of Value Inquiry, Volume 49, Issue 1, 2015, pp. 221–236.

Quantified Temporal Alethic Deontic Logic. Logic and Logical Philosophy, Vol 24, No 1, 2015, pp. 19–59.

Alethic-Deontic Logic: Deontic Accessibility Defined in Terms of Alethic Accessibility. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 3, December 2015, 3–26.

Alethic-Deontic Logic and the Alethic-Deontic Octagon. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 3, December 2015, 27–68.

Allmänna Normer och Strukturen hos Normativa System: En Logisk Analys. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 3, December 2015, 69–98.

Dyadisk Deontisk Logik: En Härledning av Några Teorem. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 2, September 2015, 19–52.

Bimodal Tidslogik med Monotemporala Ramar. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 2, September 2015, 53–76.

Platsbestämda Normer och Kvantifierad Deontisk Logik. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 2, September 2015, 77–92.

Fritt Val Tillåtelser. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 1, 2015, pp. 3–37.

Alethic-Deontic Logic: Some Theorems. Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 1, 2015, pp. 61–77.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och kvantifierad deontisk logik. Tidskrift för Politisk Filosofi. Årgång 18, Nr 2, 2014, pp. 22–34.

Diodorus Cronus Mästerargument: Några reflektioner. Filosofiska Notiser, Årgång 1, Nr. 1, 2014, pp. 41–57.

Tidslogik som Multimodal Logik. Filosofiska Notiser, Årgång 1, Nr. 1, 2014, pp. 59–90.

Aktualism, Possibilism och Handlingsriktighet. Filosofisk Tidskrift, Årgång 35, Nr 1, 2014, pp. 35–41.

Extensions of Deontic Logic: An Investigation into some Multi-Modal Systems, Department of Philosophy, Stockholm University, 2012.

Bimodal Logic. Polish Journal of Philosophy. Vol. VI, No. 2, Fall 2012, pp. 71–93.

Temporal alethic-deontic logic and semantic tableaux. Journal of Applied Logic, 10, 2012, pp. 219–237.

Commitment: Some Formal Interpretations. Disputatio, Vol. IV No. 33, 2012, pp. 445–457.

An Introduction to Deontic Logic. ISBN: 978-1449916947, 2010. Kan beställas via Amazon.

Dyadic Deontic Logic and Semantic Tableaux. Logic and Logical Philosophy, Vol. 18, No. 3–4, 2009, pp. 221–252.

Counterfactuals and Semantic Tableaux. Logic and Logical Philosophy, Vol. 18, No. 1, 2009, pp. 71–91.

 

Det bör det gå att komma åt de flesta uppsatser ovan genom att gå in direkt på tidskrifternas hemsidor eller genom att använda något universitetsbibliotek.

Avhandlingen Extensions of Deontic Logic: An Investigation into some Multi-Modal Systems finns på flera universitetsbibliotek.

Böckerna Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi (2020), Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi” (2021), Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi (2019), Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi” (2021), Logiska Övningar i Metaetik (2021), Logiska Övningar i Normativ Etik (2021), Logiska Övningar i Politisk Filosofi & Rättsfilosofi (2021), Logiska Övningar i Vetenskapsfilosofi (2022) och An Introduction to Deontic Logic (2010) kan beställas via Amazon.